Přidejte se

Jsou-li vám blízké naše cíle, staňte se členkou/členem Učitelské platformy. Čím více bude mít UP⇧ členů, tím bude její hlas při vyjednávání s MŠMT a dalšími partnery ve vzdělávání silnější. Učitelé tak mají konečně příležitost se sjednotit napříč všemi stupni a aprobacemi v jedné učitelské organizací a vyjednávat sami za sebe.

Předejte se, jste-li:

  • učitelka či učitel s pracovně-právním vztahem se školským zařízením v rozsahu alespoň jedné hodiny výuky týdně v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ,
  • studentka/student pedagogické fakulty či učitelských oborů na nepedagogických fakultách. Pokud ještě studujete a učíte, registrujte se jako učitel/ka.

Studenti učitelských oborů, pokud neučí, nemají aktivní volební právo. Chceme však, aby měli možnost ovlivnit výkon své profese již během doby, kdy se na ni připravují.

Členstvím získáte:

  • Možnost ovlivňovat postoje a jednání vedení Učitelské platformy.
  • Možnost se vyjadřovat ke změnám, které se týkají kvality a výkonu učitelské profese.
  • Aktivně se podílet na činnosti Učitelské platformy.
  • Veřejnosti prostřednictvím médií sdělovat náplň a podmínky učitelské profese či váš názor na vzdělávací oblast.
Registrační formulář pro učitele a ředitele

Registrační formulář pro učitele a ředitele

Pokud podporujete cíle Učitelské platformy, ale nejste aktivní učitelkou či učitelem, můžete se stát registrovaným příznivcem. Získáte všechny informaci o dění v Učitelské platformě, výsledcích jednání i činnosti.

Registrační formulář pro příznivce

Registrační formulář pro příznivce