Učitelská platforma nesouhlasí s výroky Terezy Hyťhové

tisková zpráva

V uplynulých dnech média uveřejnila rozhovor s nově zvolenou poslankyní za SPD Terezou Hyťhovou, která mimo jiné ve svých odpovědích reaguje na fotografii žáků první třídy základní školy v Teplicích. Na této fotografii bylo zachyceno velké množství dětí cizích státních příslušníků žijících v České republice. Celý příspěvek

Fórum pro členy

phpBB logo
Do zkušebního provozu jsme dnes uvedli webové diskusní fórum pro členy Učitelské platformy. Používáme software phpBB, který oproti Facebooku umožňuje vyhledávání, dlouhodobou archivaci, lepší strukturování diskusí, má více nástrojů pro moderování apod. Pochopitelně ne každý z nás používá Facebook, zatímco web je přístupný univerzálně. Proto by se fórum mělo stát hlavním prostředkem komunikace mezi členy. Pro webový přístup do fóra používejte vždy odkazy začínající „https“.

https://forum.ucitelskaplatforma.cz

Pro přístup z mobilních zařízení doporučujeme aplikaci Tapatalk:
Tapatalk na Google Play
Tapatalk na iTunes

Profesor Hejný podporuje Učitelskou platformu

S radostí a v hluboké úctě oznamujeme, že profesor Milan Hejný vyjádřil veřejnou podporu Učitelské platformě. Děkujeme!

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. je jedním z nejvýznamnějších didaktiků matematiky v Česku i na Slovensku, autor stovek odborných publikací a desítek knih. Inspirován svým otcem vyvinul netradiční metodu výuky matematiky, která je po něm pojmenována a používá se úspěšně na více než 20% základních škol v ČR. My v Učitelské platformě si ceníme toho, že metoda staví do středu zájmu dítě a jeho prožívání, nejen odborný obsah předmětu. Líbí se nám, že pan profesor stále hledá nové cesty, jak matematiku dětem podat, a že svou metodu nikomu nenutí, ale nabízí jako jednu z možností. Sdílíme jeho pohled na roli školy jako inspirativního prostředí a učitele jako pomocníka dětí.

Učitelská platforma se představuje

Současná situace v českém školství volá po výrazné změně. Nejvýraznějším projevem krize je nedostatek učitelů, protože mladí schopní lidé si raději volí jiná povolání. Na pedagogické školy se hlásí málo žáků s dobrými výsledky a ani absolventi z velké části nejdou skutečně učit. Příčinou tristního stavu jsou nejen tragicky nízké platy ve srovnání s jinými zeměmi OECD, ale také nepříjemné pracovní podmínky, slabé vyhlídky na kariérní růst, slabá spolupráce mezi učiteli, slabá důvěra veřejnosti vůči jejich profesionalitě a celkově nízká prestiž profese učitele. Politikové napříč spektrem prohlašují, že vzdělávání je priorita, ale jen výjimečně přecházejí od slov k činům. Ministři se rychle střídají v křesle a prosazují své nápady bez dlouhodobé koncepce. Učitelé nemají včas dostatek informací o připravovaných změnách (inkluze, kariérní řád, revize RVP apod.) a mají tak pramalý vliv na vývoj své vlastní profese. Učitelé i rodiče, jimž na vzdělání dětí upřímně záleží, jsou nespokojení, ale jejich hlas není nikde příliš slyšet. Z nespokojenosti vznikají nové soukromé školy, ale ministerstvo jejich vznik omezuje, aniž by pomohlo zlepšit situaci na veřejných školách.

Skupina učitelů, kteří nerezignovali a navzdory všemu mají svou profesi nesmírně rádi, proto vytvořila pracovní tým. Probírali jsme možnosti, jak dát učitelům silnější hlas a vliv. V posledních dvou měsících jsme intenzivně připravovali vznik nové organizace jménem Učitelská platforma, se kterou vás nyní seznamujeme. Naším mottem je: Učitelé pro budoucnost budoucnost pro učitele.

Učitelská platforma promluví silným hlasem

Co jsme už stihli

 • Sepsali jsme stanovy spolku Učitelská platforma, jehož řádnými členy budou aktivní učitelé a učitelky MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a VOŠ. Připravujeme oficiální registraci spolku.
 • Náš tým jsme postupně rozšířili na 16členné vedení spolku, ve kterém jsou pestře zastoupeni učitelé a ředitelé různých stupňů škol z různých regionů.
 • Vyjednali jsme veřejnou podporu od řady zajímavých osobností a expertů působících ve vzdělávání.
 • Vyjednali jsme spolupráci s organizacemi s podobnými cíli, konkrétně s iniciativou Otevřeno, Českou středoškolskou unií a Fórem rodičů.
 • Dvakrát jsme se sešli k jednání s ministrem školství. Zatím jsme nemluvili o koncepci školství, ale o vyjednávací platformě a možných formách budoucí spolupráce.
 • Vytvořili jsme a moderujeme facebookovou skupinu Učitelé + pro pozitivně naladěné kolegy, která slouží k výměně zkušeností z praxe a má již více než 1000 členů.
 • Prezentujeme organizaci na webových stránkách, na Facebooku a na Twitteru.

Co nás čeká

 • Nábor co největšího počtu členů z řad učitelů, protože tím je určena váha našeho hlasu při jakémkoli jednání.
 • Vyřešit financování spolku a ustanovit jeho vnitřní organizační strukturu s ohledem na regiony a odbornosti.
 • Sjednání spolupráce s dalšími organizacemi a individuálními podporovateli.
 • Prosazení Učitelské platformy v mediálním prostoru jako výrazného hlasu učitelů v záležitostech jejich profese. Kontakt s novináři, psaní tiskových zpráv apod.
 • Získávat informace od MŠMT a dalších úřadů, které mají na práci učitele zásadní vliv.
 • Propagovat profesi učitele jako smysluplné a naplňující povolání s dlouhodobou perspektivou.
 • Seznamovat politiky s cíli a vizemi Učitelské platformy, neslevovat v jejich naplňování, konzistentně a vytrvale je prosazovat.
 • Propojovat učitele, pořádat pro ně akce.

Jak můžete pomoci

 • Učitelská platforma bude jednat jménem svých členů, proto jich potřebuje co nejvíc. Jste-li aktivní učitel/ka, vyplňte prosím náš registrační formulář a staňte se členem. Zvažte také kandidaturu do vedení spolku a zeptejte se nás na další možnosti spolupráce.
 • Nejste-li učitel/ka, můžete se stát naším registrovaným příznivcem a dostávat veškeré důležité informace o činnosti spolku.
 • Propagujte naši věc mezi učiteli i na veřejnosti, diskutujte, ptejte se, vysvětlujte, šiřte dobrou náladu a naději do budoucna. 🙂

Odkazy