Učitelé tápou, jak převést výuku do on-line prostředí. Může za to neplnění závazků vlády

Tisková zpráva

Videokonference, sdílení výukových materiálů v různých on-line platformách či týmová spolupráce v digitálním prostředí. To jsou příklady dovedností, které si nyní narychlo osvojují učitelé v důsledku pandemie a zavřených škol. V roce 2014 však vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, podle které by učitelé už dnes měli být schopni výuku v on-line prostředí vést. Strategie zůstala ovšem jen na papíře, a tak nyní desetitisíce učitelů tápou, jak se se současnou situací vyrovnat.

Aktuálním uzavřením škol se učitelé dostali do situace, která tu nikdy nebyla. “Na řadě škol se od prvního dne po rozhodnutí o uzavření škol daří aplikovat řadu různých způsobů výuky na dálku. Jde o videokonference, sdílení společných obsahů a výukových materiálů v různých on-line prostředích určených pro týmovou spolupráci, o práci s výukovými videi nebo o tvorbu on-line testů a jejich vyplňování,” říká předsedkyně Učitelské platformy. Práce s těmito nástroji vyžaduje u žáků i pedagogů celkem pokročilé znalosti a dovednosti ve využívání informačních technologií.

Přechod do výuky v digitálním prostředí by byl určitě snazší, kdyby se naplnila Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Tu schválila vláda v roce 2014, ale zůstala z velké části na papíře. Podle Petry Mazancové nás nyní dohání vlastní nedbalost a ignorace závazků, které si sami dáváme. Přičemž digitální gramotnost je potřebná nejen pro výuku, ale především pro uplatnění současných dětí, aby v dospělosti dokázaly uspět na globalizovaném pracovním trhu, který bude čím dál více vyžadovat moderním technologiím rozumnět a efektivně je ovládat. “Je zcela nepochopitelné, že se ministerstvo školství ani vláda již dávno nesoustředí na vzdělávání pro budoucnost. Na schopnosti současných dětí si najít práci v automatizované a robotizované výrobě závisí, zda budeme mít prostředky na řešení sociální a zdravotní péče pro seniory v rychle stárnoucí společnosti,” dodává Petra Mazancová.

I vzhledem k možným podobným hrozbám v budoucnu je třeba, aby jim byl ve školách věnován dostatečný prostor a učitelé měli pro práci s nimi dostatečnou podporu. „Bez vhodných podnětů a podpory učitele se žák k potřebným vyšším formám myšlení, jako je tvorba či řešení problémů, nedostane. Proto je důležité i při přechodu na čistě online výuku zachovat přímé kontakty a budovat komunitu třídního kolektivu,“ říká přední odborník na digitální gramotnost žáků Bořivoj Brdička z Jednoty školských informatiků.

„Nedávný návrh několika poslanců na zákaz používání mobilních telefonů ve škole ukazuje, že někteří lidé pohybující se ve vzdělávání, nebo ti, kteří rozhodují o jeho budoucí podobě, mají dojem, že technologie ovlivňují vzdělávání spíše negativním způsobem a je třeba je ze škol vytěsňovat. Současná situace kolem koronaviru však ukazuje, že práce s nimi bude do budoucna klíčovou součástí vzdělávání,“ dodává Petra Mazancová. Podle Učitelské platformy by měly ministerstvo školství i vláda mnohem více dbát na posilování digitálních gramotnosti ve školách. “Společnost by proto měla věnovat podstatně větší pozornost plnění strategií, které pro řešení problémů vytváříme a najít pro jejich realizaci potřebné zdroje. Psát strategie umíme dobře, ale to nestačí. Musíme je i plnit,” uzavírá předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email