Učitelé si sdílí tipy, jak vyučovat na dálku

Učitelé reagují na úterní rozhodnutí vlády o dočasném přerušení výuky na všech školách tím, že si navzájem sdílí své zkušenosti a odkazy na on-line nástroje, které je možné využít ke komunikaci s žáky i výuku na dálku. Představujeme vám ty nejzajímavější z nich.

Výměna zkušeností, odkazů i materiálů probíhá především ve facebookové skupině Učitelé +, kde se během posledních dnů sešlo několik desítek tipů na on-line nástroje, které je možné využít pro společné sdílení materiálů a komunikaci s žáky. Mnohá doporučení se týkají pořádání videokonferencí nebo sledování výukových videí a další procvičování. “Z reakce řady učitelů jsem nadšená. V nečekané situaci se zachovali přesně tak, jak bych od skvělých pedagogů očekávala – profesionálně a vzájemným sdílením podpory a dobré praxe. Pro mnoho učitelů je situace nová a využívání moderních technologií pro výuku na dálku se teprve učí,” říká Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy.

Zde představujeme ty nejzajímavější z dosud doporučovaných nástrojů:

Google Classroom
Google Classroom je nástroj společnosti Google pro vzdělávání, který učitelům umožňuje rychle vytvářet a spravovat úkoly, efektivně poskytovat zpětnou vazbu a snadno komunikovat se studenty v rámci jednotlivých kurzů, sdílet odkazy do dalších služeb (nástěnky apod. – Padlet, LinoIt), ale také do videokonferencí (např. v rámci další služby Google Meet). Dokáže na jednom místě sjednotit procesy, ke kterým by jinak bylo třeba odděleně používat email (zadávání úkolů, komunikace), Google Disk (odevzdávání úkolů) a Google Dokumenty (opravování úkolů).
http://edu.google.com/products/classroom 

Microsoft Teams
Další on-line prostředí pro spolupráci a řízení. Je díky němu možné v rámci pedagogického sboru i s žáky komunikovat na chatu, pořádat videokonference a sdílet společné materiály.
http://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software

Khanova škola
Khanova škola je světoznámý vzdělávací portál pro děti i dospělé. Tvoří jej především překlady výukových videí z Khan Academy. Ta jsou skládána do promyšlených návazností tak, aby se díky nim žáci mohli učit téma od základů až po komplexní oborové znalosti. Kromě videí jsou na webové stránce i cvičení, personalizovaná výuka nebo nástroje pro učitele. Web je dostupný v češtině a zdarma, existuje i v podobě mobilní aplikace.
http://khanovaskola.cz 

Isibalo
Platforma zaměřená na výuková videa, věnuje se především oblastem matematiky, fyziky, chemie. Nabízí srozumitelně vysvětlenou látku ve videích, ale i příklady na procvičení.
http://isibalo.com

Edmodo
Platforma v anglickém jazyce, umožňuje například efektivní rozesílání materiálů nebo zasílání zpráv studentům.
https://new.edmodo.com/ 

Seduo.cz
Stránka nabízí kromě placených kurzů i řadu kurzů zdarma, především k výuce jazykům, případně oblastem osobního rozvoje. Součástí kurzů je i ověřování získaných znalostí.
https://www.seduo.cz/ 

Timixi.com
Program pro vytváření časových os. Žákům je možné zadat téma a počet událostí. Ti si poté pro vytvoření osy musí nastudovat dané téma, vybrat vhodné události, formulovat je do hesel, připravit a zpracovat obrázky a doplnit zdroje. Výslednou časovou přímku přímo v aplikaci nasdílí učiteli Žák si své znalosti o tématu může následně sám ověřit v kvízu, který vychází z vytvořené osy.
https://www.timixi.com

Umímeto.org
Stránka nabízející možnost procvičování a testování z většiny předmětů. V placené verzi mohou učitelé zadávat i vlastní testy a získají z nich statistiky a přehledy o tom, co se v testech žákům nejlépe dařilo a co ne.
https://www.umimeto.org 

Videorozhovory s žáky je možné vést přes komunikační služby Skype, Google Hangouts, WhatsApp

Své on-line materiály a interaktivní učebnice zpřístupnily zdarma i nakladatelství Fraus či Nová škola. Řadu dokumentárních filmů k mnoha oblastem výuky (dějepis, občanská výchova, mediální výchova) i s audiovizuálními lekcemi nabízí portál Jeden svět na školách.  

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email