Učitelé k návrhu Pirátů: Pravidelné navyšování platů by učitelům dalo dlouhodobou jistotu

Učitelská platforma podporuje pozměňovací návrh, který chce do druhého čtení zákona o pedagogických pracovnících předložit Česká pirátská strana. Podle něj by měl průměrný plat učitele od roku 2023 tvořit 130 procent celorepublikové průměrné mzdy a pravidelně se navyšovat dle výše inflace. Finanční motivace budoucích učitelů může zmírnit kolaps způsobený jejich nedostatkem, ale vyšší mzdy samy o sobě nestačí, aby se se učitelská profese stala atraktivní. Je potřeba zlepšovat podmínky vzdělávání podle potřeb konkrétních regionů a zároveň je nutné vytvořit strategii, která určí, kdy a kde najdeme dostatečný počet lidí, kteří budou ve školách učit.

Odhadovaná výše potřebných prostředků na uvedené navýšení platů učitelů je 29 miliard korun. Zmíněnému návrhu vyslovili podporu i zástupci dalších stran napříč politickým spektrem (ODS, ČSSD, KSČM). Místopředseda školského výboru sněmovny Karel Rais (ANO) návrh odmítl s odůvodněním, že je zbytečné se bavit o něčem, co má přesah do další vlády. „Předseda vlády Andrej Babiš opakovaně uvádí, že školství je jednou z priorit jeho vlády a že učitelé mají být řádně zaplaceni. Nyní mají poslanci jeho strany konkrétní možnost dokázat, že tato slova platí. A že o podpoře vzdělávání přemýšlí v dlouhodobějším horizontu nejen na dobu jednoho funkčního období,“ uvádí Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy.

Podle učitelů by tento návrh zákonnou normou zajistil navýšení platů učitelů na částku, o které řada politiků opakovaně mluví a kterou si vláda dala do programového prohlášení. „Pravidelná valorizace platů by učitelům přinesla dlouhodobou jistotu výše jejich mzdy, čímž bychom předešli každoročně opakujícímu se chaosu při říjnových jednáních o rozpočtu. Ředitele i učitele bychom tak osvobodili od pochybností, jaké platy budou od ledna mít,“ dodává Mazancová.

Podle nedávného průzkumu Masarykovy univerzity uvažuje v prvním roce po svém nástupu do povolání třetina učitelů, že změní školu nebo zcela odejde ze školství. Tyto kroky by podle Učitelské platformy mohly přispět k tomu, aby absolventi pedagogických fakult do škol nastoupili či se do vzdělávání vrátili. Zákonem daná záruka výše platu může být jednou z motivací pro snížení akutního nedostatku pedagogů. “Neměli bychom však skončit jen u finanční motivace. Je důležité zohlednit i rozdílnou situaci v různých regionech republiky, sledovat potřeby v daných regionech a na základě toho nabídnout i další podporu – někde pedagogům zajistit byty k dlouhodobému pronájmu, jinde poskytnout více asistentů do výuky. K tomu, jak zajistit více pedagogů by proto měla vzniknout ucelená strategie pracující se všemi možnými druhy podpory,” doplňuje Mazancová.

Podle zástupců Učitelské platformy je zároveň důležité i to, aby průměrný plat pedagogických pracovníků byl v budoucnu vyváženou kombinací tarifní a nadtarifní části platu. Podle Petry Mazancové by “bylo ideální, kdyby tři čtvrtiny mzdy měl učitel jistou a o další čtvrtině by rozhodoval ředitel v rámci motivačních odměn.  Rozhodování o výši nadtarifní části platu musí zůstat plně v rukou ředitele školy.” Zároveň by mělo být stále zachováno, aby další navyšování finančního ohodnocení pedagogů bylo navázáno na kariérní systém.

Výše celostátní průměrné mzdy byla v loňském roce 33 697 korun hrubého. Průměrný plat pedagoga byl kolem 37 tisíc, tedy zhruba na 110 procent celostátního průměru. Ministr školství i další představitelé vlády opakovaně uvádí, že chtějí v příštím roce splnit jeden z bodů programového prohlášení vlády, který počítá s navýšením průměrné mzdy pedagogických pracovníků na 45 tisíc korun, tedy aby platy učitelů byly v příštím roce o polovinu vyšší než v roce 2017.

Průměrný plat lidí s vysokoškolským vzděláním ve veřejné správě a službách byl v ČR v prvním pololetí loňského roku 46 572 Kč hrubého, tedy o pětinu více než průměrný plat učitelů. Soukromé společnosti vyplácely lidem s vysokoškolským vzděláním průměrně 57 721 Kč měsíčně, což je o 35 procent vyšší částka, než měli pedagogové.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email