Učitelé: Plánované zvýšení mezd nezaručuje růst ani o slibovaných deset procent

Učitelé sdružení v Učitelské platformě upozorňují, že plánované navýšení mezd v důsledku připravované reformy financování nezaručuje, že se učitelské mzdy zvýší o slíbených 10 %. Proto současná debata, zda má být navýšení mzdy do tabulek, je zbytečná. Učitelská platforma proto požaduje, aby slíbených deset procent bylo uvedeno přímo v ministerském rozpočtu. 

Od roku 2020 bude spuštěna reforma financování škol, chybí ovšem přesný výpočet, jaké změny reforma ve školách způsobí. Ministerstvo školství nabízí variantu, že se každému učiteli přidá pevná částka 2250 Kč s tím, že zbytek do 10 % bude rozdělovat ředitel. “Pokud trvá nejistota dopadu reformy financování, je lepší přidat všech deset procent přímo do tabulkových mezd. Může se jinak stát, že rozdíl mezi 2250 korunami a deseti procenty k učitelům nedoputuje, ředitelé budou nuceni použít je na hrazení nadúvazkových hodin nebo suplování,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Podle Petry Mazancové hrozí, že ředitelé místo navýšení mezd budou muset využít peníze jinak.

Český systém oproti jiným zemím navíc učitelům nenabízí platovou perspektivu. Maximální učitelský plat se od nástupního liší o 32 % a k jeho dosažení je nutné ve školství strávit desítky let. Například učitelští kolegové na Novém Zélandu dosáhnou srovnatelného rozdílu již za šest let.

Učitelská platforma nyní požaduje, aby slibovaných deset procent dostal každý učitel a zároveň se s navýšením mezd počítalo i v rozpočtu. Přičemž dlouhodobě požaduje, aby navýšení mezd nebylo plošné a aby to byli ředitelé, kteří rozhodnou, o jakou částku se každému učiteli zvýší plat. “Jsme profesí s velmi nízkými rozdíly ve mzdách. Podle výplatní pásky nelze poznat, jak dlouho a jak kvalitně učíte. Takzvané nadtarify bychom ale měli řešit ve chvíli, kdy bude tabulková mzda motivující i pro nové a začínající učitele,” doplňuje Petra Mazancová.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
Email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email