Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

spolku Učitelská platforma, z.s., která se bude konat dne 11. dubna 2019 v 16.30 hodin na adrese Skautský institut Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město.

Program jednání:

  1. Zahájení členské schůze a ověření usnášeníschopnosti
  2. Schválení navrhovaného programu, volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o činnosti spolku
  4. Oznámení výsledku hlasování o změně stanov
  5. Diskuse
  6. Závěr

Vyzýváme všechny členy, aby se zúčastnili členské schůze alespoň formou vzdáleného přístupuHangout On Air

Účast na členské schůzi, respektive její usnášeníschopnost, je pro činnost spolku naprosto klíčová a dlouhodobá opakovaná nečinnost může být tudíž důvodem k ukončení členství ve spolku, děkujeme!

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email