Učitelská platforma se připojila k Alianci pro otevřené vzdělávání

Pokud nebudou učitelé zapojovat moderní technologie do výuky, nebude možné o školách tvrdit, že připravují děti pro budoucnost. Učitelská platforma se proto připojuje k požadavkům Aliance pro otevřené vzdělávání, jež usiluje o naplnění vládou schválených digitálních strategií.

Cílem Aliance pro otevřené vzdělávání je naplnění Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Ta definuje, co by se vše mělo stát, aby moderní technologie byly více provázány se vzděláváním a mladí lidé byli více připraveny na podmínky měnícího se pracovního trhu a dokázali využívat ICT ke svému vzdělávání. „Strategie má napomoci i rozvoji kultury sdílení mezi učiteli a otevřených vzdělávacích zdrojů. Věříme, že spolupráce s Učitelskou platformou nám lépe pomůže učitelské veřejnosti představit, jak je podpora digitálních technologií ve vzdělávání důležitá,“ říká Tamara Kováčová z Aliance pro otevřené vzdělávání.

Aliance pro otevřené vzdělávání taktéž usiluje o ovlivnění podoby autorského zákona na národní i evropské úrovni. „Pro nás učitele je důležité, aby výjimka pro vzdělávání byla co nejširší a učitelé by nebyli vystaveni při přípravě či výuce riziku porušení autorských práv. Proto se Učitelská platforma připojila k další čtyřstovce organizací k petici Communia Association, která vyzývá k zohlednění potřeb vzdělávání v nové směrnici Evropské komisy o autorském právu v digitálním prostředí,“ doplňuje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Členy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou z učitelských organizací např. Jednota školských informatiků, Občankáři, Google Education Group, z médií Česká televize, Stream.cz a ceskaskola.cz, z akademické oblasti katedra informačních technologií a technické výchovy pražské pedagogické fakulty, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Kabinet informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity, či Centrum pro studium vysokého školství. Členy Aliance je i české zastoupení OSN, Knihovna Václava Havla, Scio, Wikimedii nebo Národní technická knihovna.

Vše ve třech minutách o Učitelské platformě.

Učitelská platforma na FB: www.facebook.com/ucitele

Twitter: www.twitter.cz/ucitele

Kontakt:

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

Email: info@ucitelskaplatforma.cz

tel.: 608 448 978

web: ucitelskaplatforma.cz

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Je zároveň členem Aliance pro otevřené vzdělávání.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email