Učitelé: Drahoš se v problémech vzdělávání orientuje, Zeman si vystačí s frázemi

 

Učitelé z Učitelské platformy se prezidentských kandidátů zeptali, jaké tři největší problémy v oblasti školství vidí a jak by přispěli k nápravě. Tým Miloše Zemana byl ve své odpovědi omezen prezidentovým závazkem nevést kampaň, ale připomněl prezidentovu dlouhodobou podporu učitelů. Tým Jiřího Drahoše byl konkrétnější, vedle nedostatečného financování a nízkých mezd učitelů upozorňuje i na chybějící shodu společnosti, k čemu mají školy vzdělávat. Dále vyzyvatel současného prezidenta považuje za problém ve vzdělávání lajdáckou přípravu školských zákonů a reforem.

Téma vzdělávání nebylo v předvolebních debatách prezidentských kandidátů zastoupeno dostatečně. Proto se nadpředmětová Učitelská platforma, která usiluje o zvýšení kvality výuky ve školách, zeptala obou postupujících prezidentských kandidátů, jaké tři nejzásadnější problémy ve vzdělávání vidí a jak by je ze své pozice řešili. Miloš Zeman, držící se závazku nevést kampaň, stručně přes svůj tým odpověděl: „Otázky „co byste v případě zvolení“ trochu nekorespondují s pětiletým mandátem, který pan prezident vykonává. Chápu, že pro srovnání potřebujete stejné odpovědi od obou, ale kroky pana prezidenta v úřadu a jeho dlouhodobá podpora učitelů jsou snad dostatečnou odpovědí. Jsou to jasné činy, narozdíl od slibů.“ Prezidentův tým byl následně vyzván, aby uvedl, na jaké tři problémy ve vzdělávací oblasti se chce Miloš Zeman v případě volebního úspěchu zaměřit. Tým Miloše Zemana již dále neodpověděl.

Prezident Miloš Zeman aktivně vystupoval proti inkluzi a upozorňoval na veškerá rizika společného vzdělávání. „Pan prezident se na svých cestách po regionech setkal s mnoha žáky, učiteli i řediteli a navštívil bezpočet škol. Miloš Zeman má velmi dobrý vhled do každodenních problémů škol i vzdělávání. V předchozím pětiletém období jsme ovšem nezaznamenali žádnou větší výzvu k navýšení rozpočtu pro oblast školství či jakoukoliv konkrétní podporu učitelům,“ sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. „Kancelář pana prezidenta se vždy ptala na názor odborů, když měl pan prezident podepsat nový zákon. Ale o navýšení rozpočtu do školství či o vyšší učitelské mzdy se Miloš Zeman výrazně nezasazoval,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík. „I přesto, že má pan prezident velkou mediální pozornost i politický vliv a mohl stejně úspěšně jako v případě inkluze na další zásadní problémy ve vzdělávání upozornit, tak se o otevření dalších témat ve vzdělávání nepokusil,“ zhodnocuje pětileté prezidentské působení Petra Mazancová z Učitelské platformy.

Tým Jiřího Drahoše odpověděl později. Učitelská platforma považuje za velmi důležité sdělení k současnému stavu podfinancování školství: „České společnosti, a politické reprezentaci obzvlášť, dosud chybělo dostatečné uvědomění, že tím šetříme na úkor své budoucnosti.“ To slovy Petry Mazancové znamená: „Konečně si naši politici uvědomí, že investice do vzdělávání jsou investicí do naší budoucnosti. Pokud nebudou podpořeni učitelé i celá oblast vzdělávání, tak znevýhodníme dnešní školní děti v konkurenci měnícího světa. Bez podpory politiků nebudeme jako učitelé schopni vzdělávat pro 21. století.

Otázku i s úplnými odpověďmi naleznete zde.

 

Vše ve třech minutách o Učitelské platformě.

Učitelská platforma na FB: www.facebook.com/ucitele

Twitter: www.twitter.cz/ucitele

Web: www.ucitelskaplatforma.cz

 

Kontakt:

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

Email: info@ucitelskaplatforma.cz

Tel.: 608 448 978

 

Michal Kaderka, člen výkonného výboru a kontakt pro média Učitelské platformy

Email: media@ucitelskaplatforma.cz

Tel.: 777 879 481

Twitter: https://twitter.com/MichalKaderka

 

František Dobšík, předseda školských odborů (ČMOS PŠ)

Email: dobsik.frantisek@cmkos.cz

Tel.: 602 121 284

Web: www.skolskeodbory.cz

 

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Je zároveň členem Aliance pro otevřené vzdělávání.

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy a jeho autorem je Michal Kaderka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *