Učitelská platforma se představuje

Současná situace v českém školství volá po výrazné změně. Nejvýraznějším projevem krize je nedostatek učitelů, protože mladí schopní lidé si raději volí jiná povolání. Na pedagogické školy se hlásí málo žáků s dobrými výsledky a ani absolventi z velké části nejdou skutečně učit. Příčinou tristního stavu jsou nejen tragicky nízké platy ve srovnání s jinými zeměmi OECD, ale také nepříjemné pracovní podmínky, slabé vyhlídky na kariérní růst, slabá spolupráce mezi učiteli, slabá důvěra veřejnosti vůči jejich profesionalitě a celkově nízká prestiž profese učitele. Politikové napříč spektrem prohlašují, že vzdělávání je priorita, ale jen výjimečně přecházejí od slov k činům. Ministři se rychle střídají v křesle a prosazují své nápady bez dlouhodobé koncepce. Učitelé nemají včas dostatek informací o připravovaných změnách (inkluze, kariérní řád, revize RVP apod.) a mají tak pramalý vliv na vývoj své vlastní profese. Učitelé i rodiče, jimž na vzdělání dětí upřímně záleží, jsou nespokojení, ale jejich hlas není nikde příliš slyšet. Z nespokojenosti vznikají nové soukromé školy, ale ministerstvo jejich vznik omezuje, aniž by pomohlo zlepšit situaci na veřejných školách.

Skupina učitelů, kteří nerezignovali a navzdory všemu mají svou profesi nesmírně rádi, proto vytvořila pracovní tým. Probírali jsme možnosti, jak dát učitelům silnější hlas a vliv. V posledních dvou měsících jsme intenzivně připravovali vznik nové organizace jménem Učitelská platforma, se kterou vás nyní seznamujeme. Naším mottem je: Učitelé pro budoucnost budoucnost pro učitele.

Učitelská platforma promluví silným hlasem

Co jsme už stihli

 • Sepsali jsme stanovy spolku Učitelská platforma, jehož řádnými členy budou aktivní učitelé a učitelky MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a VOŠ. Připravujeme oficiální registraci spolku.
 • Náš tým jsme postupně rozšířili na 16členné vedení spolku, ve kterém jsou pestře zastoupeni učitelé a ředitelé různých stupňů škol z různých regionů.
 • Vyjednali jsme veřejnou podporu od řady zajímavých osobností a expertů působících ve vzdělávání.
 • Vyjednali jsme spolupráci s organizacemi s podobnými cíli, konkrétně s iniciativou Otevřeno, Českou středoškolskou unií a Fórem rodičů.
 • Dvakrát jsme se sešli k jednání s ministrem školství. Zatím jsme nemluvili o koncepci školství, ale o vyjednávací platformě a možných formách budoucí spolupráce.
 • Vytvořili jsme a moderujeme facebookovou skupinu Učitelé + pro pozitivně naladěné kolegy, která slouží k výměně zkušeností z praxe a má již více než 1000 členů.
 • Prezentujeme organizaci na webových stránkách, na Facebooku a na Twitteru.

Co nás čeká

 • Nábor co největšího počtu členů z řad učitelů, protože tím je určena váha našeho hlasu při jakémkoli jednání.
 • Vyřešit financování spolku a ustanovit jeho vnitřní organizační strukturu s ohledem na regiony a odbornosti.
 • Sjednání spolupráce s dalšími organizacemi a individuálními podporovateli.
 • Prosazení Učitelské platformy v mediálním prostoru jako výrazného hlasu učitelů v záležitostech jejich profese. Kontakt s novináři, psaní tiskových zpráv apod.
 • Získávat informace od MŠMT a dalších úřadů, které mají na práci učitele zásadní vliv.
 • Propagovat profesi učitele jako smysluplné a naplňující povolání s dlouhodobou perspektivou.
 • Seznamovat politiky s cíli a vizemi Učitelské platformy, neslevovat v jejich naplňování, konzistentně a vytrvale je prosazovat.
 • Propojovat učitele, pořádat pro ně akce.

Jak můžete pomoci

 • Učitelská platforma bude jednat jménem svých členů, proto jich potřebuje co nejvíc. Jste-li aktivní učitel/ka, vyplňte prosím náš registrační formulář a staňte se členem. Zvažte také kandidaturu do vedení spolku a zeptejte se nás na další možnosti spolupráce.
 • Nejste-li učitel/ka, můžete se stát naším registrovaným příznivcem a dostávat veškeré důležité informace o činnosti spolku.
 • Propagujte naši věc mezi učiteli i na veřejnosti, diskutujte, ptejte se, vysvětlujte, šiřte dobrou náladu a naději do budoucna. 🙂

Odkazy

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email